cảm-biến-nhiệt-độ-omron

Cảm biến nhiệt độ Thermocouple Omron

Các dòng cảm biến nhiệt độ của Omron

E52-CA1D M6 2M Thermocouple, nhỏ, có ren gắn M6, dây dài 2m

E52MY-CA6D D4.7mm SUS316 2M Thermocouple, dài 100mm, ϕ4.7mm, dây dài 2m

E52MY-CA15D D4.7mm SUS316 2M Thermocouple, dài 150mm, ϕ4.7mm, dây dài 2m

E52MY-CA10C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 100mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-CA20C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 200mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-CA30C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 300mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-PT10C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 100mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT15C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 150mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT20C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 200mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT30C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 300mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

Mô tả sản phẩm

Cảm biến nhiệt độ Omron

E52-CA1D M6 2M Thermocouple, nhỏ, có ren gắn M6, dây dài 2m

E52MY-CA6D D4.7mm SUS316 2M Thermocouple, dài 100mm, ϕ4.7mm, dây dài 2m

E52MY-CA15D D4.7mm SUS316 2M Thermocouple, dài 150mm, ϕ4.7mm, dây dài 2m

E52MY-CA10C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 100mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-CA20C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 200mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-CA30C D6.3mm SUS316 Thermocouple, dài 300mm, ϕ6.3mm, (dạng củ hành)

E52MY-PT10C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 100mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT15C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 150mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT20C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 200mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

E52MY-PT30C D6.3mm SUS316 Pt 100, dài 300mm, ϕ6.3mm (dạng củ hành)

 

cảm-biến-nhiệt độ-E52-CA1D M6 2M cảm-biến-nhiệt độ-E52MY-CA6D cảm-biến-nhiệt độ-E52MY-CA10C cảm-biến-nhiệt độ-E52MY-PT10C cảm-biến-nhiệt độ-E52MY-PT20C

Cảm biến nhiệt độ Omron

Cảm biến nhiệt độ Omron

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên đánh giá “Cảm biến nhiệt độ Thermocouple Omron”